Zásady ochrany osobních údajů

Chceme Vás ujistit, že dbáme na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete písemně obrátit.

 

V současné době zpracováváme Vaše údaje tímto způsobem:

1) Údaje v objednávce

Údaje zaslané v objednávce použijeme pouze k doručení objednávky. Nijak je automaticky nezpracováváme.

 

2) E-mail pro zasílání novinek

Vložením e-mailu souhlasíte se zasíláním novinek na uvedený e-mail. Souhlas můžrete kdykoli odvolat.

 

3) Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.